WEBINAR DUURZAAM OVL

programma

programma

Webinar duurzaam OVL

20-05-2021 (10.00-11.00 uur)

10.00 – 10.05 uur
Opening webinar

10.05 – 10.20 uur

Investeren in de aanpassing van traditionele lichtmasten naar slimme laad – lichtmasten.

Spreker: Dhr. Heimen-Visser – Fund Director Communication Infrastructure & Smart Cities bij Primevest Capital Partners Nederland

Primevest Capital Partners Nederland helpt gemeenten bij de financiering, vernieuwing en verduurzaming van hun openbare verlichting en zo de transitie naar slimme masten te versnellen. In samenspraak met gemeenten maken ze een plan zodat de openbare verlichting ook gebruikt kan gaan worden voor laadoplossingen, 5G en andere applicaties.

10.20 – 10.35 uur

Veranderingen in de openbare verlichting

Spreker:  Marcel van der Staaij  – Adviseur Openbare Verlichting

De veranderingen in de openbare verlichting en de ontwikkelingen die er zijn rondom het verlichten van de openbare ruimte.

We behandelen de verschillen tussen het effect van conventionele verlichting en de verschillende mogelijkheden van LED.

10.35 – 10.50 uur

Bezuinigen zonder inboeten op veiligheid & besparen op CO2


Spreker: 
Rob Oostewechel – Normec Rei‑Lux B.V.

We spreken over de extra bezuinigingen die er aan zitten te komen door de coronacrisis. En hoe onze dienstverlening kan helpen om beheerders de bezuinigingen te realiseren zonder in te boeten op de veiligheid. Daarnaast spelen we in op de doelstellingen m.b.t besparing de van CO2 en hoe wij daaraan kunnen bijdragen.

10.50 – 11.00 uur
Vragen en afsluitend woord

sprekers

Dhr. Heimen-Visser

Fund Director Communication Infrastructure & Smart Cities bij Primevest Capital Partners Nederland

Marcel van der Staaij

Adviseur Openbare Verlichting bij Spectrum

Rob Oostewechel

Sales Manager bij Normec Rei‑Lux B.V.