BERICHT

Sportparken en LED verlichting: welke mogelijkheden zijn er?

Het verduurzamen van sportaccommodaties staat al enige tijd hoog op de agenda. Duurzame investeringen op het gebied van energiebesparing, circulariteit of klimaatadaptie worden dan ook op verschillende manieren gestimuleerd. Denk dan bijvoorbeeld aan het aanschaffen van warmtepompen, installeren van zonnepanelen of natuurlijk overstappen op LED sportveldverlichting. Switchen naar LED verlichting vraagt om een aardige investering, maar subsidieregelingen kunnen die drempel verlagen. In dit artikel vertellen we u graag meer over de mogelijkheden.

Sportaccommodaties in gemeentelijk beheer

Bent u als gemeente eigenaar van de sportaccommodatie(s)? Dan kunt u een beroep doen op de SPUK regeling (specifieke uitkering stimulering sport). Met deze subsidieregeling stimuleert het ministerie van VWS gemeenten om te blijven investeren in de bouw en onderhoud van sportparken. De overheid subsidieert 17,5% van de kosten die hiervoor worden gemaakt. 

Lees meer over de regeling specifieke uitkering stimulering sport.

Sportclubs geprivatiseerd

Is het onderhoud van het sportpark belegd bij de vereniging zelf? Dan kunt u de vereniging attenderen op de BOSA regeling. BOSA staat voor ‘stimulering bouw en sportaccommodaties’ en is bedoeld als stimulans voor verenigingen om zelf te investeren. Met de regeling kunnen sportclubs, in het geval van een duurzame investering, tot 30% van de kosten gesubsidieerd krijgen. 

Meer informatie over de regeling stimulering bouw en sportaccommodaties

Diensten opnemen in de subsidieaanvraag

Wat deze subsidieregelingen in het bijzonder aantrekkelijk maakt, is dat u niet alleen de kosten voor verduurzaming van de sportveldverlichting kunt terugvorderen, maar ook de diensten die daarbij komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan een stabiliteitsmeting van de huidige masten. Deze meting geeft inzicht in de kwaliteit, staat en stabiliteit van de masten. Hiermee wordt duidelijk of deze een stevige fundering vormen voor de LED armaturen. Zijn de lichtmasten nog goed? Dan is er enkel een investering in LED verlichting nodig en niet ook nog in nieuwe masten. De kosten voor zo’n stabiliteitsmeting kunnen opgenomen worden in de subsidieaanvraag en op deze manier worden teruggevorderd.

Niet onnodig vervangen

Als u Normec Rei-Lux inschakelt om de masten te controleren, dan starten wij met een dynamische 3D-rotatiemeting. Worden de lichtmasten na de meting door ons goedgekeurd, dan ontvangt u een zekerheidscertificaat. Hiermee geven wij vijf jaar garantie op mogelijke gevolgschade. Bovendien ontvangt u een rapport met advies en een levensduurverwachting per mast. Zo hoeft u niet onnodig masten te vervangen. Vervolgens voeren wij een sterkteberekening uit om te onderzoeken of de masten geschikt zijn om de gekozen LED verlichting te dragen. 

Meer weten over het meten van sportveldverlichtingsmasten? Neem dan contact op.

Aluminium is een grondstof met veel unieke eigenschappen en voor vele toepassingen inzetbaar. Het is daarbij ook voorledig recyclebaar en veilig voor het milieu

Meldt je nu aan voor een van onze evenementen